Jeg har jobbet for ulike mediehus, og da mest for noen av Norges største merkevarer som har en ung målgruppe. Juliabladet (Egmont) og Topp (Aller Media) er/var to blader som både foregikk på nett og print, hvor jeg jobbet minst et år begge plasser. Som 16-åring startet jeg i Topp, og som 20-åring ble jeg digitalansvarlig for Juliabladet. Jeg har også drevet et eget medie ved navn UpCloseTV, hvor jeg har blant annet fått intervjue Charlie Puth på reise med Warner Music.